Get Adobe Flash player

Cel naszego istnienia

logo cod
Centrum Oświatowo Dydaktyczne to nowa jednostka administracyjna Diecezji Ełckiej, działająca od 3 listopada 2005 roku. jego głównym zadaniem jest:

  • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
  • troska o rozwój naukowy i religijny
  • działalność charytatywno-opiekuńcza
  • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
  • aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
stat4u