Get Adobe Flash player

s. dr Beata Zarzycka

s. dr Beata Zarzycka

 

 • Asystent w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL
 • Psycholog w WSD w Radomiu

Współpraca z:
Centrum Oświatowo Dydaktycznym Ełckiej Kurii Diecezjalnej

PUBLIKACJE

 • Zarzycka B. (2002). Poczucie zmiany siebie w trakcie formacji zakonnej. W: Rozwój: Natura – Wychowanie. XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Materiały pokonferencyjne. Cieszyn: Wydawnictwo UŚ, 88.
 • Zarzycka B. (2003). Psychologiczna analiza poczucia zmian w okresie formacji zakonnej u kobiet o różnym nasileniu ekstrawersji. Psychologia Rozwojowa, 8, 4, 139-154.
 • Zarzycka B. (2003). Psychologiczne komponenty formacji zakonnej. Życie Konsekrowane, 5, 89-100.
 • Zarzycka B. (2004). Psychologiczne aspekty formacji do przeżywania ubóstwa konsekrowanego. Życie Konsekrowane, 5, 49, 44-52.
 • Zarzycka B. (2005). Umiłowanie ojczyzny u św. Brata Alberta. Życie Konsekrowane, 5, 55, 35-40.
 • Zarzycka B. (2005). Osobowość i formacja. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
 • Zarzycka B. (2006). Psychologiczne aspekty kierownictwa duchowego kobiet konsekrowanych. Życie Konsekrowane, 1, 57, 8-22.
 • Kochańska A., Lewicka-Nowak E. i Zarzycka B. (2006). Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca. Folia Cardiologica, 13, 3, 171-177. Kochańska A., Lewicka-Nowak E.,
 • Zarzycka B. (2006). Recenzja książki: Stefan Huber (2003). „Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Modell der Religiosität". Leska + Budrich, Opladen. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 265-268.
 • Anna Kochańska, Beata Zarzycka, Grażyna Świątecka (2006). Jakość życia, problemy psychologiczne i adaptacyjne po implantacji automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca. Terapia, 9, 2, 184, 21-23.
 • Zarzycka B., Wiechetek M., Wiechetek M. (2006). Stosowanie indywidualnych planów wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS – badania longitudinalne. [W:] S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL, 313-324.
 • Wiechetek M., Zarzycka B., Steuden S. (2006). Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. [W:] S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL, 217-228.
 • Zarzycka B. (2006). Psychologiczna analiza zmian w religijności u kobiet na różnych etapach życia zakonnego. Psychologia Rozwojowa, 11,1, 153-163.
 • Zarzycka B. (2007). Skala Centralności Religijności S. Hubera. Roczniki Psychologiczne, 10, 1,133-157.
 • Larus D., Zarzycka B. (2007). Obrazrodziców u mężczyzn homoseksualnych. [W:] B. J. Soiński OFM (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie (135-150).
 • Zarzycka B., Dawidowicz M., Koziatek E. (2007). Typy samoświadomości a preferencja wartości. P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z psychologii w KUL. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. (w druku).
 • Zarzycka B. (2007). Wielowymiarowy model religijności. [W:] M. Strizenec, J. Szymołon, J. Śliwak (red.). Psychologiczne aspekty fenomenu religijności (w druku)
 • Zarzycka B. (2007). Psychologiczne korelaty kryzysu na etapie formacji zakonnej. Łódzkie Studia Teologiczne. (w druku)
 • Bartczuk R. P., Wiechetek M. P., Zarzycka B. (w druku). Polska Adaptacja Skali Przekonań Postkrytycznych.
 • Zarzycka B., Rydz E. (w druku). Style poznania religijnego a postrzeganie Eucharystii.
 • Rydz E., Zarzycka B. (w druku). Poziom religijności a poczucie koherencji u młodzieży. Psychologia Rozwojowa.
 • Zarzycka B., Rydz E. (w druku). Poczucie koherencji a struktura religijności u młodzieży. Studia Psychologica.
 • Rydz E., Zarzycka B. (w druku). Poczucie koherencji a style poznania religijnego u młodzieży. Studia Psychologica.

KONFERENCJE NAUKOWE

 • Poczucie zmiany siebie w trakcie formacji zakonnej. (Zarzycka B.). Referat wygłoszony w czasie XI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej – „Rozwój: Natura – Wychowanie". Cieszyn 25-28.04.2002.
 • Różnice płci w duchowości zakonnej. (Zarzycka B.). Referat wygłoszony w czasie IX Ogólnopolskiej Specjalistycznej Konferencji pt. Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej. Dąbrowica 14-15.06.2002.
 • Formy samoświadomości a typ relacji do Boga. Badania empiryczne osób zakonnych. (Zarzycka B.) Referat wygłoszony w czasie II Międzynarodowej naukowo – praktycznej konferencji dla studentów i młodych pracowników naukowych pt. Psychologiczne problemy współczesności. Uniwersytet Lwowski, Lwów 08-09.04.2005.
 • Stosowanie IPW a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS – badania longitudinalne. (Zarzycka B., Wiechetek M., Wiechetek M.) Referat wygłoszony w czasie Konferencji Naukowej pt. Żyć dla siebie i innych. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się. Lublin, 30-31.05.2005.
 • Psychologiczna analiza zmian w religijności u osób na różnych etapach życia zakonnego. (Zarzycka B.) Referat wygłoszony w czasie XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt.: „Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata". Warszawa, 23-26.06.2005.
 • Formy samoświadomości a preferencja wartości. (Zarzycka B., Koziatek E., Dawidowicz M.)Referat wygłoszony w czasie XXXII Zjazdu Naukowego PTP pt. Żyć wspólnie, odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. Kraków, 22-25.2005.
 • Powołanie zakonne w kontekście rozwoju osobowości. (Zarzycka B.) Referat wygłoszony w czasie sympozjum pt. Życie zakonne wobec wyzwań współczesności. Ełk, 12-13.05.2006.
 • Podmiotowe uwarunkowania trudności życia wspólnotowego. (Zarzycka B.) Referat wygłoszony w czasie sympozjum pt. Życie zakonne wobec wyzwań współczesności. Ełk, 12-13.05.2006.
 • Multidimenzionálny model religiozity. (Zarzycka B.) Referat wygłoszony w czasie Konferencji pt. Religiozita a osobnosť. Bratysława, 19-20.05.2006.
 • The Polish version of S. Huber's centrality of religiosity scale. Its reliability and validity. (Zarzycka, B.; Bartczuk, R.; Jarosz, M.; Szymołon, J.; Śliwak, J.; Wiechetek, M.). Referat wygłoszony w czasie Conference of 2006 International Association for the Psychology of Religion (Belgia: Leuven 27-31 sierpnia 2006)
 • Obrazmatki i ojca u mężczyzn homoseksualnych. (Zarzycka B., Larus D.) Referat wygłoszony w czasie XXXVIII Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty małżeństwa i rodziny. Łódź 17-19.09.2006.
 • Postrzeganie rodziców przez mężczyzn homoseksualnych. (Zarzycka B., Larus D.) Referat wygłoszony w czasie sympozjum pt. Rodzicielstwo zadaniem człowieka.Lublin: KUL, 14.11.2006.
 • Poziom religijności a poczucie koherencji u młodzieży. (Rydz E., Zarzycka B.). Referat wygłoszony w czasie Konferencji pt. Drogi rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości. Poznań 21-24.06.2007.
 • Style poznania religijnego a postawy wobec Eucharystii. (B. Zarzycka, E. Rydz). Referat wygłoszony w czasie XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii. Wrocław, 16–18.09.2007.
 • The sense of coherence and the structure of religiosity among young people. (E. Rydz, B. Zarzycka). Referat wygłoszony w czasie Międzynarodowej Konferencji pt. Osobowość i religia. Warszawa, 24-26.10.2007.
 • The sense of coherence and the structure of religious cognition in adolescents. (B. Zarzycka, E. Rydz). Referat wygłoszony w czasie Międzynarodowej Konferencji pt. Osobowość i religia. Warszawa, 24-26.10.2007.

Komentarze   

 
0 #3 fecarselo1972 2018-05-31 06:55
афигеть!!! АФФТАРУ ЗАЧОТ! Много интересной информации http://soc-market.ru/blog/zakazat-podpischikov-v-gruppu-odnoklassniki-deshevo-i-bystro люди в группу в одноклассниках
Cytować
 
 
0 #2 tikamili1983 2018-05-03 08:29
Эта отличная фраза придется как раз кстати Вот на этом сайте разместил статью на вас http://buy-accs.ru/read/kak-zakryt-svoy-akkaunt-v-tvitter закрытый twitter аккаунт
Cytować
 
 
0 #1 vasiliy sikaylo 2016-11-11 21:08
Dzien dobry iestem tersz v polskie olsztynie prosze mnie odpisacz Vasylij Ukrsina do
zobaczenia
Cytować
 
stat4u